Loading

wait a moment

ภัยธรรมชาติ

ข้อควรปฏิบัติ เมื่อเกิด เหตุการณ์แผ่นดินไหว พร้อมกับวิธีทำอย่างไรให้ปลอดภัย

เหตุการณ์แผ่นดินไหว

เนื่องมาจากช่วงหลังๆจากมานี้ เรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับ เหตุการณ์แผ่นดินไหว เพิ่มมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าข่าวของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นมักจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นส่วนใหญ่ ยิ่งส่งผลทำให้คนไทยเริ่มมีการตื่นตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น กับเรื่องราวของการเกิดเหตุการณ์ไหวนี้

วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

จากกรณีที่ทีมฟุตบอลเยาวชนและโค้ช จำนวน 13 คน ได้มีการสูญหายเข้าไปในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนี้ก็เข้าสู่วันที่ 4 ของการสูญหาย

สถานที่ตั้ง ภูเขาไฟดอยผาคอกหินฟู และ ภูเขาไฟจำป่าแดด

ภูเขาไฟดอยผาคอกหินฟู

ปล่องภูเขาไฟ จังหวัดลำปาง ที่จัดได้ว่าเห็นชัดเจนมากที่สุด ตั้งอยู่บริเวณในพื้นที่ต่อเนื่องของอำเภอเมืองและอำเภอแม่ทะ ได้แก่ ปล่อง ภูเขาไฟดอยผาคอกจำป่าแดด และปล่อง ภูเขาไฟดอยผาคอกหินฟู