ภัยธรรมชาติ

ไขปริศนา!! สัตว์รู้ล่วงหน้าก่อนเกิดแผ่นดินไหว จริงหรอ?

สัตว์รู้ล่วงหน้าก่อนเกิดแผ่นดินไหว

หลังจากหลักฐานอ้างอิงโบราณชิ้นเก่าแก่มากที่สุด ที่มีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อที่ว่า สัตว์รู้ล่วงหน้าก่อนเกิดแผ่นดินไหว หรือ รู้คำพยากรณ์ก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ เพราะว่ามีการค้นพบเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ภายในประเทศกรีซ ได้มีการจดบันทึกโดยนักประวัติศาสตร์ชาวโรมัน

ผลกระทบของอุทกภัย สาเหตุและที่มาของการเกิดโรคระบาดจากน้ำท่วม

แน่นอนว่า เมื่อระดับของน้ำในแม่น้ำ และ น้ำทะเล เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น ย่อมส่ง ผลกระทบของอุทกภัย ออกไปเป็นวงกว้าง ยิ่งถ้าหากว่ากระแสน้ำในแม่น้ำเกิดการไหลเชี่ยว หรือ มีคลื่นซัดถมมาจากทะเลขึ้นมาบนฝั่งและถอยห่างออกไป มักจะมีอำนาจของการทำลายล้างเพิ่มมากยิ่งขึ้น มันสามารถกวาดทำสิ่งทำอย่างลงทะเลไปจนหมดสิ้น

ความแปรปรวนของทางธรรมชาติส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม

ปัญหาน้ำท่วม

ความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิด ปัญหาน้ำท่วม โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดมาจากสภาพปัญหาและสภาพท้องที่บริเวณต่าง ๆนั้น ได้เกิดความแปรปรวนของทางธรรมชาติ แต่ทว่าในพื้นที่แต่ละแห่งก็อาจเกิดอุทกภัยขึ้นมาจากการกระทำของมนุษย์ก็เป็นได้ เพราะว่ามนุษย์เองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยรองลงมาจากธรรมชาติที่ส่งผลกระทบปัญหาน้ำท่วมอีกด้วย

ร่วมทำความรู้จักกับภูเขาไฟ (Volcano) และ ขอบเขตของวงแหวนของไฟ

ทำความรู้จักภูเขาไฟ.

ทำความรู้จักภูเขาไฟ (Volcano) คือ ภูเขาที่เกิดขึ้นโดยการปะทุขึ้นมาของหินหนืดร้อน และแรงดันสูงที่อาศัยอยู่ภายใต้เปลือกโลกแล้ว ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งทางภูมิศาสตร์ โดยภูเขาไฟนั้นก็มีหลายชนิดแบ่งไปตามสภาพของความรุนแรงในการปะทุ จากทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดภูเขาไฟ ได้แก่ ทฤษฎีพลูม